Контакт

Парламент Федрације Босне и Херцеговине
Хамдије Крешевљаковића бр. 3
71000 Сарајево
Босна и Херцеговина

Телефон:
Централа: + 387 33 219 190

Е-маил:
парламентфбих@парламентфбих.гов.ба

 

ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ

Мирсад Заимовић, предсједавајући
Тел: 263-585
Факс: 223-623
е- маил: кабинет.предсједавајуцег@парламентфбих.гов.ба

Младен Бошковић, потпредсједавајући
Тел: 225-321, 226-655
Факс: 203-232
е- маил:

Стела Ибровић в.д. секретар
Teл: 209-720
Факс: 223-623
е- маил: стела.ибровиц@парламентфбих.гов.ба