07. септембар. 2011.

Обавјештавамо Вас да ће се 5. редовна сједница  Представничког дома Парламента ФБиХ, у складу са чланом 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ, одржати у  сриједу,  07. септембра  2011. године у 10 часова. За 5. сједницу предложен је сљедећи

ДНЕВНИ   РЕД

 1. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о класификацији дјелатности у ФБиХ- скраћени поступак,
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о држављанству ФБиХ,
 3. Нацрт закона о допуни Закона о утврђивању насељених мјеста и о измјенама у називима насељених мјеста у одређеним општинама,
 4. Нацрт закона о инспекцијама ФБиХ,
 5. Нацрт закона о стварним правима,
 6. Нацрт закона о Привредној комори ФБиХ,
 7. а) Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о зајму, финансирању и  пројекту између БиХ и Kreditanstalt für Wiederaufbau, Франкфурт на Мајни („KfW“) за реализацију Пројекта SCADA/DMS/OMS – на нивоу дистрибуције,
  б) Споразум о зајму, финансирању и пројекту између KfW, Франкфурт на Мајни („Зајмодавац“) и БиХ, коју заступа Министарство финансија и трезора („Зајмопрималац“) и ФБиХ, коју заступа Федерално министарство финансија и РС, коју заступа Министарство финансија РС и ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево  (ЕП БиХ) и ЈП Електропривреда Хрватске заједнице Херцег босне д.д. Мостар (ЕП ХЗХБ) и ЈП Електропривреда Републике Српске д.д. Требиње (ЕП РС) за 17.000.000,00 ЕУР за Пројекат  SCADA/DMS/OMS – на нивоу дистрибуције,
  ц) Информација о зајму, финансирању и пројекту финансираним од KfW, Франкфурт на Мајни за Пројекат увођења SCADA/DMS/OMS на нивоу дистрибуције,
 8. Избори и именовања.

Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.