06. септембар. 2011.

Обавјештавамо Вас да ће се наставак 4. редовне сједнице Представничког дома Парламента ФБиХ, у складу са чланом 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ, одржати у  уторак , 06.  септембра  2011. године у 10 часова по већ утврђеном

ДНЕВНОМ  РЕДУ

  1. Приједлог закона о измјенама Закона о финансијској консолидацији рудника угља у ФБиХ према обрачунатим, а неуплаћеним јавним приходима у периоду од 2009. до 2015. године – скраћени поступак,
  2. Приједлог закона о измјенама Закона о путевима ФБиХ – скраћени поступак,
  3. Приједлог одлуке о усвајању Просторне основе Просторног плана подручја посебних обиљежја од значаја за ФБиХ „Слив ријеке Уне“ за период од 2008. до 2028. године,
  4. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета БиХ за 2010. годину,
  5. Извјештај о раду за 2010. годину и Програм рада за 2011. годину Финансијске полиције ФБиХ,
  6. Извјештај о раду за 2010. годину и Програм рада за 2011. годину Пореске управе ФБиХ,
  7. Избори и именовања

Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.