22. март. 2016.

На основу члана 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ


С А З И В А М

9. редовну сједницу Представничког дома Парламента Федерације БиХ, за  уторак и сриједу, 22. и 23.  марта 2016. године, са почетком у 10  часова.

За 9. редовну сједницу предлажем сљедећи


Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о осигурању од одговорности за моторна возила и остале одредбе о обавезном осигурању од одговорности – хитни поступак,
 2. Приједлог закона о допуни Закона о доприносима – скраћени поступак,
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о дугу, задуживању и гаранцијама у ФБиХ – скраћени поступак,
 4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о правима бораца и чланова њихових породица – скраћени поступак,
 5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о провођењу контроле законитости коришћења права из области борачко – инвалидске заштите – скраћени поступак,
 6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о метрологији у ФБиХ,
 7. Приједлог закона о финансијском управљању и контроли у јавном сектору у ФБиХ,
 8. Приједлог закона о недопуштеном оглашавању,
 9. Приједлог закона о јединственом регистру корисника готовинских накнада на које се не уплаћују доприноси,
 10. Извјештај о здравственом стању становништва и здравствена заштита у ФБиХ за 2014. годину,
 11. Годишњи Финансијски извјештај Федералног фонда за помоћ настрадалим подручјима од природне несреће на територији ФБиХ за период 01.01.2015.-31.12.2015. године,
 12. Полугодишњи извјештај о раду самосталног одјела омбудсмана за банкарски систем (01.01.-30.06.2015. године),
 13. Извјештај о одобравању издвајања средстава из „Текућа резерва“ Буџета ФБиХ за 2015. годину,
 14. Аналитички извјештај о пословању Фонда за заштиту околиша ФБиХ за 2014. годину,
 15. Стратегија управљања дугом 2016. – 2018. године,
 16. Усаглашавање текстова закона различито усвојених у домовима Парламента ФБиХ – Приједлог закона о експропријацији,
 17. Избори и именовања.

 

Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.

ЗАПИСНИК

запи