28. септембар. 2011.

Обавјештавамо Вас да ће се 6. редовна сједница Представничког дома Парламента ФБиХ, у складу са чланом 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ, одржати у  сриједу , 28.  септембра  2011. године у 10 часова. За сједницу  је предлажен сљедећи

ДНЕВНИ  РЕД

  1. Приједлог закона о допунама Кривичног закона ФБиХ, предлагач: Јасмин Дувњак – хитни поступак,
  2. Приједлог закона о измјенама Закона о финансијској консолидацији рудника угља у ФБиХ према обрачунатим, а неуплаћеним јавним приходима у периоду од 2009. до 2015. године – скраћени поступак,
  3. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о класификацији дјелатности у ФБиХ- скраћени поступак,
  4. Приједлог закона о допунама Закона о јавним предузећима у ФБиХ, скраћени поступак,
  5. Нацрт закона о утврђивању и начину измирења неизмирених обавеза насталих по основу Закона о основама социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породице са дјецом,
  6. Извјештај о извршењу Финансијског плана Федералног фонда солидарности за 2010. годину,
  7. Усаглашавање Приједлога закона о Финансијско-информатичкој агенцији,
  8. Избори и именовања.

Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.