09. новембар. 2016.

На основу члана 98. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ

С А З И В А М

15. Bанредну сједницу Представничког дома Парламента Федерације БиХ, за  сриједу, 09. новембра  2016. године, са почетком у 10  часова.

За ванредну сједницу предлажем слиједећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1. Информација Владе ФБиХ и Федералног министарства здравства о стању у здравственом систему у ФБиХ,
  2. Информација Владе ФБиХ о поступку продаје државног капитала у Фабрици духана Сарајево, статусу радника, имовине и удјела Фабрике духана Сарајево у другим привредним друштвима ФБиХ,
  3. Стање у Федералном заводу ПИО/МИО, положај пензионера у ФБиХ и сагледавање могућности унапређења статуса садашњих и будућих пензионера у ФБиХ.


Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.

НАПОМЕНА: Уколико Влада ФБиХ достави материјале за наведене тачке дневног реда исти ће Вам накнадно бити достављени.

С поштовањем,

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Един Мушић

ЗАПИСНИК