18. октобар. 2016.

На основу члана 96. став 4. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ

С А З И В А М

14. Bанредну сједницу Представничког дома Парламента Федерације БиХ, за  уторак, 18. октобра  2016. године, са почетком у 12  часова.

За ванредну сједницу предлажем слиједећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1. Приједлог Одлуке о прихватању задужења по Уговору о финансирању између БиХ и Европске инвестиционе банке (ЕIБ) за реализацију Пројекта Модернизација цеста у ФБиХ.


Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.

С поштовањем, 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Един Мушић

ЗАПИСНИК