26. октобар. 2011.

Обавјештавамо Вас да ће се 7. редовна сједница Представничког дома Парламента ФБиХ, у складу са чланом 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ, одржати у  сриједу и четвртак, 26. и 27.  октобра  2011. године у 10 сати. За сједницу предлажем слиједећи

ДНЕВНИ  РЕД

 1. Приједлог закона о допуни Закона о утврђивању насељених мјеста и о измјенама у називима насељених мјеста у одређеним опћинама,
 2. Нацрт закона о електричној енергији у ФБиХ,
 3. Нацрт закона о финансирању послова премјера и успостављања катастра некретнина,
 4. Нацрт закона о вину,
 5. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о агенцијама и унутрашњим службама за заштиту људи и имовине,
 6. Нацрт закона о управљању државним капиталом у привредним друштвима у ФБиХ,
 7. Нацрт закона о лијечништву,
 8. Нацрт просторног плана подручја посебних обиљежја од значаја за ФБиХ „Aутоцеста на Коридору Вц“,
 9. Одлука о измјенама Одлуке о оснивању и именовању Вијећа националних мањина ФБиХ, предлагач: Aдминистративна комисија,
 10. а) Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о зајму између БиХ и ОПЕЦ Фонда за међународни развој за реализацију Пројекта унапређења услова живота на селу,
  б) Нацрт – Пројекат унапређења услова на селу Споразум о зајму између БиХ и ОПЕЦ Фонда за међународни развој,
  ц) Информација о зајму ОПЕЦ Фонда за међународни развој (ОФИД) за Пројекат побољшања животних услова на селу
 11. а) Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о зајму између БиХ и ОПЕЦ Фонда за међународни развој за реализацију Пројекта стамбене  обнове,
  б) Нацрт - Пројекат стамбене обнове Споразум о зајму између БиХ и ОПЕЦ Фонда за међународни развој,
  ц) Информација о зајму ОПЕЦ Фонда за међународни развој (ОФИД) за Пројекат  стамбене обнове,
 12. а) Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о кредиту између БиХ и Уницредит Банк Aустриа AГ за финансирање Пројекта набавке, инсталације, обуке и одржавања медицинске и немедицинске опреме и услуга у Кантоналној болници Орашје,
  б) Споразум о кредитирању између БиХ коју представља Министарство финансија и трезора и Уницредит Банк Aустриа AГ,
  ц) Информација о робном кредиту Уницредит Банк Aустриа AГ за финансирање Пројекта набавке, инсталације, обуке и одржавања медицинске и немедицинске опреме и услуга у Кантоналној болници Орашје
 13. Избори и именовања.

Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.