22. март. 2017.

На основу члана 98. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ

С А З И В А М

Тематску сједницу Представничког дома Парламента Федерације БиХ, за сриједу 22. марта 2017. године у 10 часова.

За  тематску сједницу предлажем слиједећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1. Проблем исељавања становништва са подручја Федерације БиХ.


Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.

НАПОМЕНА: Уколико Влада ФБиХ достави материјал за наведену тачку дневног реда он ће Вам накнадно бити достављен.


С поштовањем,  

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Един Мушић

ЗАПИСНИК