ПРЕДСЈЕДНИК

Мирсад Заимовић

ПОТПРЕДСЈЕДНИК

Младен Бошковић

ЧЛАНОВИ

Осман Ћатић
Дамир Машић
Маријан Клаић
Алма Кратина
Азра Хаџић-Бећирспахић
Сабина Ћудић
Елзина Пирић
Ирфан Дурић
Нермин Музур
Елдин Враче
Хасан Муратовић

КОНТАКТ

Cекретар Комисије за европске интеграције

број телефона: 033/263-585 или 033/263-586
 

НАПОМЕНА: Ову Комисију по положају чине предсједници клубова политичких странака, заступљених у Представничком дому Парламента ФБиХ, као и други дио Комисије, коју чине предсједник са потпредсједницима Дома народа Парламента ФБиХ и предсједници Клубова народа и осталих у Дому народа Парламента.

Надлежност

 • разматра питања која су у вези с европским интеграцијама, и њихов однос са органима власти у Босни и Херцеговини;
 • прати усклађивања прописа Босне и Херцеговине и Федерације са стандардима Европске уније (у даљем тексту: ЕУ);
 • успоставља и остварује сарадњу са комисијама и тијелима за сарадњу са европским интеграцијама других парламената у Босни и Херцеговини и иностранству у складу са Уставом Босне и Херцеговине;
 • прати извршавања права и обавеза Федерације произашлих из међународних уговора који се односе на европски пут Босне и Херцеговине;
 • анализира активности интеграцијске стратегије за Босну и Херцеговину – и преговоре са ЕУ;
 • учествује у изради студија које се односе на Босну и Херцеговину и њен европски пут;
 • сарађује с институцијама у Босни и Херцеговини – Дирекцијом за европске интеграције о активностима Босне и Херцеговине и ЕУ;
 • организује  презентације јавног мишљења о европском путу Босне и Херцеговине;
 • похрањује и систематски презентира члановима Комисије информација у вези с ЕУ;
 • информације о кориштењу додијељених средстава ЕУ Босни и Херцеговини;
 • информација о току преговора Босне и Херцеговине са ЕУ и
 • друга питања.

Сjeдницe

Oстaлe aктивнoсти

Фото галерија