10. април. 2018.

На основу члана 49.став. 2., а у вези са чланом 73. и 210. Пословника Представничког дома Парламента ФБиХ, сазивам 18. сједницу Одбора за правду и општу управу за уторак, 17. априла 2018. године у 9 часова.

За сједницу предлажем сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање Записника 17.сједнице Одбора,
  2. Иницијативе за давање аутентичног тумачења закона:
  • a) Иницијатива за давање аутентичног тумачења одредби Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Федерацији БиХ, („Службене новине ФБиХ, број 55/13),  подносилац: г. Комић Сеад, предсједник Суда (Општински суд у Босанској Крупи) и Допис предсједника суда у Босанској Крупи у вези хитности поступања, Број: 018-0-Су-17-000219 од 20.02.2018.год.,
  • b) Иницијатива за давање аутентичног тумачења одредби чланова 62.-68. и члана 73. Закона о грађевинском земљишту Федерације БиХ, подносилац: адвокат Нађиса Табаковић из Бихаћа,  и нови упит на наведену Иницијативу Број:01/ц-02-1883/17 од 22.03.2018.године,
  • c) Иницијатива за давање аутентичног тумачења члана 348.став (3) Казненог закона Федерације БиХ, подносилац, г.Велагић Халид из Бихаћа,
  • d) Иницијатива за давање аутентичног тумачења одредби из члана 125.став 7. Закона о кривичном поступку ФБиХ, подносилац, гђа. Елвира Нахић из Босанске Крупе.

Материјал за предложене тачке дневног реда добили сте раније.

Сједница ће бити одржана у Сарајеву, у згради Парламента ФБиХ, Ул.Хамдије Крешевљаковића бр. 3, Овална сала Градског вијећа на првом спрату.

ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА
Давор Вулетић, с.р.