10. јул. 2018.

На основу члана 96. став 4. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ

С А З И В А M

32. ванредну сједницу  Представничког дома Парламента Федерације БиХ, уторак 10. јула 2018. године са почетком у 10 часова.

За  32. ванредну сједницу предлажем слиједећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

  1. Приједлог Закона о правима демобилисаних бранилаца и чланова њихових породица - хитни поступак,
  2. Приједлог Закона о борачким удружењима од посебног друштвеног значаја, предлагач: Исмет Османовић,
  3. Усаглашавање текстова закона различито усвојених у домовима Парламента ФБиХ,
  4. Избори и именовања.


Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.

С поштовањем,

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
Един Мушић