22. новембар. 2018.

На основу члана 5. став 2. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ

 

С А З И В А М


Конституирајућу  сједницу Представничког дома Парламента Федерације БиХ, за уторак, 27.  новембра 2018. године, са почетком у 11 часова.

За Конституирајућу сједницу предлажем слиједећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д


1.    Избор привремених комисија Представничког дома Парламента ФБиХ
                а) Избор Привремене мандатно-имунитетскe комисије
                б)Избор Привремене комисије за избор и именовање
                ц) Избор Привремене административне комисије
2.    Конституиcање Представничког дома Парламента ФБиХ
                а) Верификација мандата посланика изабраних у ПД ПФБиХ
                б)Давање свечане изјаве
3.    Избор руководства Представничког дома Парламента ФБиХ
                а)Избор предсједавајућег
                б)Избор два потпредсједавајућа
4.    Избор радних тијела Представничког дома Парламента ФБиХ.
 

НАПОМЕНА: Уручивање цертификата о избору за заступника у Представнички дом Парламента ФБиХ и потписивање изјаве о прихватању мандата бит ће уприличено на самом почетку сједнице, а прије усвајања дневног реда.

Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.

С поштовањем,                                                                                                        

                                                                                                                                             ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОНСТИТУИРАЈУЋЕ
                                                                                                                                                                        СЈЕДНИЦЕ

                                                                                                                                                                                         Един Мушић