14. фебруар. 2019.

На основу члана 49. став 3. а у вези са чланом 61. Пословника Представничког дома Парламента Федерације Босне и  Херцеговине, сазивам 1. (конституирајућу) сједницу Комисије за безбједност која ће бити одржана у четвртак, 14. 02. 2019. године  у 13  часова.

 

 За сједницу предлажем сљедећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

1. Конституисање и начин рада Комисије за безбједност,

2. Надлежност Комисије

3. Разно.

 

Сједница ће бити одржана у Сарајеву, у згради Парламента ФБиХ, Овална сала Градског вијећа 109/I, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.
тел: 033 214-071

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
        Дамир Машић, с.р.