20. јун. 2019.

П О З И В

 

У складу са чл. 46. и 49. став 3. а у вези са чланом 75. Пословника Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине сазивам 1. сједницу Одбора за образовање, науку, културу и спорт Представничког дома Парламента Федерације БиХ за петак, 21.06.2019. године, са почетком рада у 12.00 часова.

 

За сједницу предлажем сљедећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1.    Усвајање Записника са Конституирајуће сједнице Одбора за образовање, науку, културу и спорт Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине;

2.    Нацрт закона о спортским клубовима у Федерацији БиХ, предлагач: Ирфан Ченгић;

3.    Текућа питања.

 

Сједница ће бити одржана у Сарајеву, у згради Парламента Федерације БиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића бр. 3., у сали потпредсједавајућег Представничког дома Парламента Федерације БиХ 103/I.

 

ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА

 

                                                                                                                Џевад Аџем, с.р.