20. јун. 2019.

На основу члана 49. став 3, а у вези са чланом 70. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ, сазивам 3. сједницу Одбора за енергетику, рударство и индустрију Представничког дома Парламента Федерације БиХ за петак, 21.06.2019. године, са почетком рада у 14.00 часова.

 

Члановима одбора за надолазећу сједницу предлажем сљедећи:

 

 

                                     Д Н Е В Н И   Р Е Д:

 

 

1.    Усвајање записника са конституирајуће (прве) и друге сједнице Одбора за   енергетику, рударство и индустрију;

 

2.    Информација о одлуци о поскупљењу плина;

 

3.    Разно.

 

Сједница ће бити одржана у згради Парламента Федерације БиХ у Сарајеву, ул. Хамдије Крешевљаковића, број 3 (сала у кабинету потрпредсједавајућих Дома, соба 103/1 )

 

ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА

 

                                                                                                                      Сафер Демировић, с.р.