19. новембар. 2019.

У складу са чл. 46. и 49. став 3. а у вези са чланом 72. Пословника Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине сазивам 2. сједницу Одбора за денационализацију и приватизацију Представничког дома Парламента Федерације БиХ за уторак, 19.11.2019. године, са почетком рада у 14.00 часова.

За сједницу предлажем сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

 

  1. Усвајање Записника са 1. сједнице Одбора за денационализацију и приватизацију Представничког дома Парламента Федерације БиХ,
  2. Приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о ревизији приватизације привредних друштава и банака у ФБиХ, предлагач: Исмет Османовић – скраћени поступак,
  3. Информација о извршеним ревизијама приватизације државног капитала привредних друштава и банака у Федерацији БиХ за период јануар – јуни 2019. године,
  4. Текућа питања.

 

Сједница ће бити одржана у Сарајеву, у згради Парламента Федерације БиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића бр. 3., у сали Градске управе бр. 320/III.

ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА

Ивица Павковић, с.р.