14. јануар. 2020.

У складу са чл. 46. и 49. став 3. а у вези са чланом 79. Пословника Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине сазивам 8. сједницу Одбора за пољопривреду, водопривреду и шумарство Представничког дома Парламента Федерације БиХ за уторак, 14.01.2020. године, са почетком рада у 10.00 часова.

За сједницу предлажем сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

 

  1. Усвајање Записника са 7. сједнице Одбора за пољопривреду, водопривреду и шумарство Представничког дома Парламента Федерације БиХ;
  2. Извјештај о проведеним активностима на припреми утрошка средстава новчаних подршки и Правилника о остваривању права на новчане подршке у 2020. години;
  3. Иницијатива за одржавањем Тематске сједнице Представничког дома Парламента Федерације БиХ на којој ће се расправљати о стању пољопривреде, водопривреде, шумарства и руралног развоја;
  4. Извјештај о проведеним активностима на контроли инвестицијских пројеката из 2012. године достављених од Федералне управе за инспекцијске послове (Одјел за пољопривреду);
  5. Текућа питања.

 

Сједница ће бити одржана у Сарајеву, у згради Парламента Федерације БиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића бр. 3., у сали Градске управе 320/III.

 

ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА

Ахмед Џубур, с.р.