12. фебруар. 2020.

У складу са чл. 46. и 49. став 3. а у вези са чланом 79. Пословника Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине сазивам 9. сједницу Одбора за пољопривреду, водопривреду и шумарство Представничког дома Парламента Федерације БиХ за сриједу, 12.2.2020. године, са почетком рада у 11.00 часова.

За сједницу предлажем сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

 

  1. Усвајање Записника са 8. сједнице Одбора за пољопривреду, водопривреду и шумарство Представничког дома Парламента Федерације БиХ;
  2. Анализа Нацрта Програма новчаних подршки у пољопривреди и руралном развоју за 2020. годину;
  3. Анализа Информације о господарењу шумама у Федерацији БиХ у 2018. години и плановима господарења шумама за 2019. годину;
  4. Текућа питања.

 

Сједница ће бити одржана у Сарајеву, у згради Парламента Федерације БиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића бр. 3., у сали Градске управе 320/III.

ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА

Ахмед Џубур, с.р.