04. септембар. 2020.

На основу чл. 4., 14. и 16. Пословника о раду Парламентарне комисије одговорне за ревизију, а у вези са чланом 49. Пословника Представничког/Заступничког дома и члана 46. Пословника о раду Дома народа, с а з и в а м  1. сједницу за 10. септембар 2020. године са почетком у 12,00 сати.

За сједницу предлажем слиједећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Конституирание Парламетарне комисиие одговорне за ревизију.

 2. Измјена Пословника о раду Парламентарне комисиие одговорне за рервизииу.

 3. лнформација о објављеним и пристиглим извјештајима финансијске ревизије корисника буџета за 2017., 2018. и 2019. годину. 

4. лнформацииа о пристиглим иницијативама и захтјевима за спровођејнем специиалне ревизије:

- Иницијатива Санеле Кларић заступнице у Заступничком дому Парламента Федерације БиХ.

 - Захтјев за ревизију пословања ЈП “РАД" Тешањ. 

- Захтјев за ревизију финансијских извјештаја Дирекције за робне резерве Кантона Сарајево за 2018. годину.

- Захтјев за специјалну ревизију Ј.У. Завод за збрињавање ментално инвалидне ђеце и омладине Пазарић.

 5.  Приједлог група за разматрање ревидираних субјеката и усаглашавање датума за јавна саслушања и дефинисање распореда чланова по групама.

 6. Годишњи извјештај о активностирна Уреда за ревизију институција у Федерацији БиХ за 2019. годину.

 7. Документ оквирног буџета Уреда за ревизију институција у Федерацији БиХ 2020.-2020. годину.             2021.-2023. годину и кориговани ДОБ-а за 2021.-2023. годину. 

8. Финансијски захтјев - Нацрт буџета за 2021. годину Уреда за ревизију институција у Федерацији БиХ. 

9. Текућа питања.

 

Сједница ће се одржати у згради Парламента Федерације БиХ, улица Хамдије Крешевљаковића бр.3, Сарајево, Овална сала Градског вијећа 109/I.