Парламент Федрације Босне и Херцеговине
Хамдије Крешевљаковића бр. 3
71000 Сарајево
Босна и Херцеговина

Телефон:
Централа: + 387 33 219 190

E-mail:
parlamentfbih@parlamentfbih.gov.ba

ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ

Елвир Карајбић, предсједавајући
Тел: 263-585
Факс: 223-623
e- mail: kabinet.predsjedavajuceg@parlamentfbih.gov.ba

потпредсједавајући
Тел: 225-321, 226-655
Факс: 203-232
e- mail:

потпредсједавајућа
Teл: 225-321, 226-655
Фax: 203-232
e mail:

Стела Ибровић в.д. секретар
Teл: 209-720
Факс: 223-623
e mail: stela.ibrovic@parlamentfbih.gov.ba