ПРEДСJEДНИК

Исмет Османовић

ЗAMJEНИК

Дарио Кнезовић

ЧЛAНOВИ

Сенаид Бегић
Неџад Шећић
Нермин Музур
Кокић-Хиновић Адиса
Сабина Ћудић
Анкица Колар-Јурчевић
 
Из реда стручних, научних, културних и јавних радника:
 
Бењамина Лондрц
Аида Зековић
Борис Барун

 

КOНTAКT

Сeкрeтaр Устaвнe кoмисиje
Сеад Диздаревић
Тел: +387 33 226-655; 225-321

Надлежност

  • прати остваривање Устава Федерације;
  • разматра питања од значаја за даљи развој и изградњу уставног система и иницира усклађивање уставних одредби са промјенама у друштвеним односима;
  • проучава и обрађује иницијативе и приједлоге за промјену Устава Федерације и Устава Босне и Херцеговине и о њима даје мишљење;
  • стара се о спровођењу јавне расправе и извјештава Представнички дом о резултатима јавне расправе;
  • даје мишљење о приједлозима за измјене, односно допуне приједлога амандмана на Устав Федерације;
  • прати измјене и допуне Устава Босне и Херцеговине и усаглашеност Устава Федерације са Уставом Босне и Херцеговине и
  • разматра и друга питања која се односе на остваривање и промјене Устава Федерације и о томе обавјештава Представнички дом.

Сjeдницe

Oстaлe aктивнoсти

Фото галерија