ПРЕДСЈЕДНИК

Албин Муслић

ЗАМЈЕНИК

Анкица Колар-Јурчевић

ЧЛАНОВИ

Хусеин Топчагић
Хасан Муратовић
Џенана Хоџић
Миралем Галијашевић
Делфа Дејановић
 
 
Из реда стручних, научних, културних и јавних радника:
 
Јасенко Осмић
Адна Ханић-Залихић
Даниел Бабић

КОНТАКТ

Сeкрeтaр Зaкoнoдaвнo-прaвнe кoмисиje
 

Надлежност

  • разматра нацрте и приједлоге закона, других прописа и општих аката које доноси Представнички дом у погледу њихове усклађености са Уставом Федерације и правним системом, као и у погледу правне обраде и о томе подноси извјештај са мишљењем и приједлозима  Представничком дому;
  • разматра питања законодавне методологије и друга питања од значаја за уједначавање правно-техничке обраде аката које доноси Представнички дом;
  • разматра, на захтјев Представничког дома, опште акте организација и заједница на које Представнички дом даје потврду, односно сагласност са становишта усклађености са Уставом Федерације и законом и о томе подноси извјештај са мишљењем и приједлозима;
  • утврђује пречишћене текстове закона, других прописа и општих аката Представничког дома ако је за то овлашћена;
  • учествује у припремању програма рада законодавне дјелатности Представничког дома и
  • обавља и друге послове одређене овим пословником.

Приједлози Комисије који су формулисани као измјене или допуне приједлога закона и других прописа и општих аката уносе се у њен извјештај и сматрају се амандманима.

Сjeдницe

Oстaлe aктивнoсти

Фото галерија