10. јануар. 2012.

Обавјештавам Вас да ће се 5. ванредна сједница Представничког дома Парламента ФБиХ, у складу са чланом 96. став 4. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ, одржати у   уторак, 10. јануара  2012. године са почетком  у 10 сати.  За 5. ванредну сједницу предлажем слиједећи

ДНЕВНИ  РЕД

  1. а) Приједлог закона о извршавању Буџета ФБиХ за 2012. годину – хитни поступак,
    б) Приједлог Буџета ФБиХ за 2012. годину – хитни поступак,
  2. Приједлог Финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања ФБиХ за 2012. годину,
  3. Приједлог Финансијског плана Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање за 2012. годину.

Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.