14. јул. 2021.

U skladu sa poglavljima VII. i XVI. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

S A Z I V A M

24. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak, 27. jula 2021. godine u 10 sati.

                                                                  Za 24. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I  R E D

 

 1. Prijedlog Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH – skraćeni postupak
 2. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, predlagač Adnan Efendić – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH - predlagač Salko Zildžić i grupa zastupnika – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, predlagač Zijat Mušić – skraćeni postupak
 5. Prijedlog Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca,
 6. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku,
 7. Nacrt Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, predlagač: Komisija za jednakopravnost spolova PD PFBiH,
 8. Nacrt Zakona o sportskim klubovima u FBiH, predlagač Irfan Čengić,
 9. a) Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o izvještajima revizije finansijskih izvještaja javnih preduzeća, agencija, zavoda i fondova iz nadležnosti Parlamenta Federacije BiH za 2017., 2018. i 2019. godinu;

b) Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizorskim izvještajima revidiranih subjekata i korisnika Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu.

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2021. godinu, Izmjene i dopune finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2021. godinu (Anex I) i Odluka o načinu izvršavanja Rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2021. godinu
 2. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke (EIB) za realizaciju Projekta gradski prijevoz u Sarajevu,
 3. Izbori i imenovanja.

 

 

Sjednica će biti održana u Hotelu Hills, Butmirska cesta 18, Ilidža.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                    PREDSJEDAVAJUĆI

 

                                                                                                                     Mirsad Zaimović