25. јануар. 2012.

Обавјештавам Вас да ће се 11. редовна сједница Представничког дома Парламента ФБиХ, у складу са чланом 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ, одржати у   сриједу и четвртак, 25. и 26. јануара  2012. године са почетком  у 10 сати.  За 11. сједницу предлажем слиједећи

ДНЕВНИ  РЕД

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима ФБиХ – хитни поступак,
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Порезној управи ФБиХ – хитни поступак,
 3. Приједлог закона о допунама Закона о висини стопе затезне камате на јавне приходе – хитни поступак,
 4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о преузимању права и обавеза оснивача над установама социјалне заштите у ФБиХ – скраћени поступак,
 5. Приједлог закона о утврђивању и начину измирења неизмирених обавеза насталих по основама Закона о основама социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породице са дјецом,
 6. Нацрт закона о раду,
 7. Нацрт закона о допуни Закона о утврђивању насељених мјеста и о измјенама у називима насељених мјеста у одређеним опћинама,
 8. Нацрт закона о запошљавању странаца,
 9. Нацрт Просторног плана ФБиХ за период 2008. до 2028. године,
 10. Приједлог стратегије „Економског развоја ФБиХ – Пројекат „Развој туризма у ФБиХ“,
 11. Статут Радио – телевизије ФБиХ,
 12. Извјештај о раду Надзорног одбора Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање за 2010. годину,
 13. Усаглашавање текстова приједлога закона и других аката различито усвојених у домовима Парламента ФБиХ,
 14. Избори и именовања.

Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.