ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ

Мидхат Каровић

ЗАМЈЕНИК

Зукан Хелез

ЧЛАНОВИ

 Елзина Пирић
 Ирфан Ченгић
 Елдин Враче
Санела Прашовић-Гаџо 

Хамдија Абдић

Салко ЗилџићПетар Галић

 Санела Кларић

 

 

КОНТАКТ

Сeкрeтaр Кoмисиje
зa бeзбjeднoст

Сенада Сијерчић,
Тел: +387 33 214-071


 

Надлежност

Комисија за безбједност: разматра питања система и политике у области безбједности у оквиру права и дужности Представничког дома и, у вези с тим, даје мишљења и приједлоге Представничком дому; предлаже мјере за организовање, вођење и развој безбједности Федерације; разматра питања сузбијања тероризма, међукантоналног криминала, неовлашћене трговине дрогом и организованог криминала; разматра нацрте и приједлоге закона и других општих аката којима се регулише област  безбједности Федерације и даје мишљења и приједлоге Представничком дому.

Комисија може спроводити истрагу и у ту сврху захтијевати свједочења, доказе и документе.

Сjeдницe

Oстaлe aктивнoсти

Фото галерија