28. фебруар. 2012.

Обавјештавам Вас да ће се 12. редовна сједница Представничког дома Парламента ФБиХ, у складу са чланом 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ, одржати у   уторак и сриједу, 28. и 29. фебруара  2012. године са почетком  у 10 сати.  За 12. сједницу предлажем слиједећи

ДНЕВНИ  РЕД

 1. Приједлог Амандмана CX на Устав ФБиХ, предлагач: Уставна комисија,
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању – хитни поступак,
 3. Приједлог закона о измјени Закона о Влади ФБиХ, предлагачи: Приморац, Асић, Сабљаковић – хитни поступак,
 4. Приједлог закона о концесијама,
 5. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о оснивању Института за медицинско вјештачење здравственог стања,
 6. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о намјештеницима у органима државне службе у ФБиХ,
 7. Нацрт закона о заштити природе,
 8. Нацрт закона о унутрашњим пословима ФБиХ,
 9. Нацрт закона о волонтирању, предлагач: Комисија за питања младих,
 10. Нацрт закона о туристичким заједницама и промицању туризма у ФБиХ,
 11. Оперативни програм рада Владе ФБиХ за 2012. годину,
 12. Програм рада Владе ФБиХ у мандатном периоду 2011. – 2014. године,
 13. а) Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о кредиту између БиХ и УниЦредит Банк Аустриа АГ за финансирање Пројекта изградње канализације и водоснабдијевања опћине Челић,
  б) Споразум о кредиту између БиХ коју заступа Министарство финансија и трезора и УниЦредит Банк Аустриа АГ,
  ц) Информација о робном кредиту УниЦредит Банк Аустриа АГ за финансирање Пројекта изградње канализације и водоснабдијевања опћине Челић,
 14. Приједлог Стратегије за превенцију, третман и контролу малигних неоплазми у ФБиХ 2012.- 2020. година,
 15. Приједлог Стратегије развоја намјенске индустрије ФБиХ,
 16. Приједлог стратегије „Економског развоја ФБиХ – Пројекат „Развој туризма у ФБиХ“,
 17. Приједлог Финансијског плана ФЕРК-а за 2012. годину,
 18. Обрачун средстава у здравству у ФБиХ за 2010. годину,
 19. Усаглашавање текстова приједлогâ законâ и других аката различито усвојених у домовима Парламента ФБиХ,
 20. Избори и именовања.

Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.