ПРЕДСЈЕДНИК

Младен Бошковић

ЗАМЈЕНИК

Самер Решидат

ЧЛАНОВИ

Борис Марјановић
Елзина Пирић
Амер Обрадовић
Мирсад Кацила
Дамир Машић
Мира Гргић 
Исмет Османовић
Осман Ћатић
Мирсад Чамџић

КОНТАКТ

Сeкрeтaр Кoмисиje зa
избoр и имeнoвaњa

Бернарда Шимуновић,
Тел: +387 33 212-519


 


Надлежност

Комисија за избор и именовање: прати спровођење уставних начела и законских одредби које се односе на остваривање политике у овој области, претреса сва питања у вези са избором, именовањем, постављењем и разрјешењем, као и друга питања у вези с тим из надлежности Представничког дома.

Комисија сарађује са одговарајућим тијелима других органа и организација у Федерацији, прибавља њихова мишљења и утврђује приједлоге за избор, именовање, постављење и разрјешење из надлежности Представничког дома.

О питањима избора, именовања, постављења и разрјешења из надлежности других органа и организација Федерације, кад је предвиђено да се тражи мишљење, односно консултовање Представничког дома, Комисија даје мишљење тим органима и организацијама.

Комисија, заједно са надлежним радним тијелом Дома народа, поставља руководеће државне службенике у Заједничкој служби Парламента Федерације.

Сjeдницe

Oстaлe aктивнoсти

Фото галерија