11. април. 2012.

Обавјештавам Вас да ће се 13. редовна сједница Представничког дома Парламента ФБиХ, у складу са чланом 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ, одржати у  сриједу и четвртак, 11. и 12. априла  2012. године са почетком  у 10 сати.  За 13. сједницу предлажем слиједећи

ДНЕВНИ  РЕД

1. Амандмани на Устав ФБиХ
a) Амандмани ЦXИ и ЦXИИ на Устав ФБиХ,
б) Информација о провођењу одлука уставних судова и стања уставности у  ФБиХ, подносилац: Уставна комисија,
2. Приједлог закона о допуни Закона о избору, престанку мандата, опозиву и замјени начелника опћина у ФБиХ – хитни поступак,
3. Приједлог закона о допуни Закона о адвокатури ФБиХ, предлагач: Ирфан Ајановић – хитни поступак,
4. Приједлог закона о измјенама Закона о потврђивању права на пријевремену старосну пензију остварену под повољнијим условима, предлагач: Зијат Мушић – хитни поступак,
5. Приједлог закона о измјени Закона о провођењу контроле законитости кориштења права из области бранилачко-инвалидске заштите, предлагач: група посланика – хитни поступак,
6. Приједлог закона о допунама Закона о расељеним лицима и повратницима у ФБиХ и избјеглицама из БиХ – скраћени поступак,
7. Приједлог закона о измјенама Закона о Агенцији за приватизацију – скраћени поступак,
8. Приједлог закона о измјени Закона о извршном поступку – скраћени поступак,
9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о финансијској консолидацији рудника угља у ФБиХ према обрачунатим, а неуплаћеним јавним приходима у периоду од 2009. до 2015. године са Информацијом о реализацији започетих активности на преструктурирању рудника угља у ФБиХ са освртом на тренутно стање у рудницима,
10. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о продаји станова на којима постоји станарско право,
11. Приједлог закона о измјенама Закона о плаћама и накнадама у органима власти ФБиХ,
12. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о прикупљању, производњи и промету секундарних сировина и отпадних материјала,
13. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о министарским, владиним и другим именовањима ФБиХ,
14. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о сјемену и садном материјалу пољопривредног биља,
15. Приједлог Програма рада Представничког дома Парламента ФБиХ,
16. а) Споразум о гранту Труст Фонда Европске комисије ИПА за водоопскрбу и канализацију у Живиницама по Пројекту „Заштите квалитета вода“,
б)Одлука о давању сагласности за прихватање гранта Труст Фонда Европске комисије 
ц)ИПА намијењеног за водоопскру и канализацију у Живиницама по Пројекту „Заштите квалитета вода“ ,
д)Пројектни споразум (Пројекат заштите квалитета вода: Пројекат водоснабдијевања и канализације Живинице) између Међународне банке за обнову и развој и ФБиХ,
17. Приједлог резолуције о дијабетесу са Одлуком о прихватању Резолуције о дијабетесу,
18. а) Извјештај о пословању РТВ ФБиХ за 2010. годину,
б) Финансијски план за 2010. годину,
ц) Програмски план за 2011. годину,
д) Извјештај независног ревизора за 2009. И 2010. годину,
е) Табеле и графикони с подацима о гледаности програма у 2010. години,
19. Усаглашавање текстова приједлога закона и других аката различито усвојених у домовима Парламента ФБиХ,
20. Избори и именовања.

Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.