25. април. 2012.

Обавјештавам Вас да ће се 14. редовна сједница Представничког дома Парламента ФБиХ, у складу са чланом 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ, одржати у  сриједу и четвртак, 25. и 26. априла  2012. године са почетком  у 10 сати.  За 14. сједницу предлажем слиједећи

ДНЕВНИ  РЕД

 1. Приједлог закона о аутоцести на Коридору Вц – хитни поступак,
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о тржишту вриједносних папира – хитни поступак,
 3. Приједлог закона о лијековима – скраћени поступак,
 4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса – скраћени поступак,
 5. Приједлог закона о измјени Закона о здравственој заштити, предлагач: Славиша Шућур – скраћени поступак,
 6. Приједлог закона о измјени Закона о здравственом осигурању, предлагач: Јасмина Зубић – скраћени поступак,
 7. Приједлог закона о допунама Закона о јавним предузећима у ФБиХ,
 8. Приједлог закона о концесијама,
 9. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о просторном планирању и кориштењу земљишта на нивоу ФБиХ,
 10. Нацрт закона о пријевозу опасних материја,
 11. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о цестама ФБиХ,
 12. Нацрт закона о одузимању имовинске користи прибављене кривичним дјелом и прекршајем ФБиХ,
 13. а) Приједлог Одлуке о прихватању задужења по Споразуму о зајму између БиХ и Саудијског фонда за развој за реализацију Пројекта изградње зграде за опћинске органе управе у Сребренику,
  б) Споразум о зајму за Пројекат обнове стамбених јединица избјеглих особа између Саудијског фонда за развој и БиХ са записником са састанка,
  ц) Информација о кредиту Саудијског фонда за развој за реализацију Пројекта изградње зграде за опћинске органе управе у Сребренику
 14. Приједлог Финансијског плана Федералног завода за запошљавање за 2012. годину и процјене плана за 2013. и 2014. годину са првим измјенама и допунама (интегрални  текст)
 15. Извјештај о извршењу Буџета ФБиХ за 2011. годину,
 16. а) Извјештај о извршењу Програма рада Управног одбора Завода здравственог осигурања и реосигурања ФБиХ за 2011. годину и Извјештај о раду Стручне службе Завода здравственог осигурања и реосигурања ФБиХ за 2011. годину са Одлуком Владе ФБиХ,
  б) Програм рада Управног одбора Завода здравственог осигурања и реосигурања ФБиХ  за 2012. годину и Програм дјелатности Завода здравственог осигурања и реосигурања ФБиХ за 2012. годину са Одлуком Владе ФБиХ,
 17. Избори и именовања.

Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.