ПРЕДСЈЕДНИК

Самер Решидат

ЗАМЈЕНИК

Санела Прашовић-Гаџо

ЧЛАНОВИ

Иван Бобан
Албин Муслић
Амер Обрадовић  
Асим Камбер 
Салмир Каплан
Сенад Машетић
Мирсад Чамџић
Борис Марјановић
Станко Муса

КОНТАКТ

Сeкрeтaр Кoмисиje
зa инфoрмисaњe

Алмедина Булић,
Тел: +387 33 445-259; локал 238


 

Надлежност

Комисија за информисање: разматра питања информисања јавности о раду Представничког дома и радних тијела Представничког дома; предлаже, односно предузима мјере за унапређивање информисања јавности о питањима која се разматрају и о којима се одлучује у Представничком дому; стара се о остваривању посебног друштвеног интереса Представничког дома у јавним предузећима информативне дјелатности чији је оснивач Федерација, у складу са законом, те разматра нацрте и приједлоге закона, других прописа и општих аката и друга питања из области информисања и даје мишљења и приједлоге Представничком дому.

Сjeдницe

Oстaлe aктивнoсти

Фото галерија