22. мај. 2012.

Обавјештавам Вас да ће се наставак 14. редовнe сједницe Представничког дома Парламента ФБиХ, у складу са чланом 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ, одржати у   уторак, 22. маjа  2012. године са почетком  у 10.00 сати, по раније утврђеном дневном реду.

Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.

НАПОМЕНА: По завршетку 14. редовне сједнице почет ће са радом 15. редовна сједница Представничког дома Парламента ФБиХ.