22. мај. 2012.

Обавјештавам Вас да ће се 15. редовна сједница Представничког дома Парламента ФБиХ, у складу са чланом 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ, одржати у  уторак и сриједу, 22. и 23. maja  2012. године са почетком  у 10 сати.  За 15. сједницу предлажем слиједећи

ДНЕВНИ  РЕД

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о федералним управним таксама и Тарифи федералних управних такси,
 2. Приједлог закона о допунама Закона о висини стопе затезне камате на јавне приходе,
 3. Нацрт закона о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању, предлагач: Ибрахим Надаревић,
 4. Нацрт закона о насљеђивању,
 5. Нацрт закона о преузимању дионичких друштава,
 6. а) Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору о зајму између БиХ и Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) за реализацију Пројекта водоснабдијевања Чапљине,
  б) Уговор о зајму (Пројекат водоснабдијевања Чапљине) између БиХ и Европске банке за обнову и развој,
  ц) Уговор о подршци пројекта (Пројекат водоснабдијевања Чапљине) између ФБиХ и Опћине Чапљина и Европске банке за обнову и развој,
  д) Пројектни уговор (Пројекат водоснабдијевања Чапљине) између ЈП Комунално Чапљина д.о.о. и Европске банке за обнову и развој,
  е) Информација о задужењу Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) за реализацију Пројекта водоснабдијевања Чапљине,
 7. Приједлог стратегије развоја научно-истраживачког и истраживачко-развојног рада у ФБиХ за период 2012. – 2022. године са Закључком В. Број: 585/12 од 19.04.2012. године,
 8. Статут Радио-телевизије Федерације Босне и Херцеговине,
 9. Статут Свеучилишне kлиничке болнице Мостар,
 10. Закључци о измјенама и допунама Пословника Представничког дома Парламента ФБиХ,
 11. Извјештај о резултатима активности Институције омбудсмена за људска права БиХ за 2012. годину,
 12. Анализа мрежа судова у ФБиХ,
 13. Извјештај о датим помиловањима у току 2011. године,
 14. Избори и именовања.

Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.