ПРЕДСЈЕДНИЦА

Амер Обрадовић

ЗАМЈЕНИК

Салмир Каплан

ЧЛАНОВИ

Лана Прлић
Фаика Мујановић-Гламочанин
Мелиха Биједић
Горан Акшамија
Зукић Ибрахим                                 Горан Опсеница
 
 
 
Из реда стручних, знанствених, културних и јавних ђелатника:
 
Елма Каришик
Сенада Пајазетовић-Капић
Славица Андрић-Шајиновић
Насир Бегановић

КОНТАКТ

Сeкрeтaр Кoмисиje зa
jeзичкa питaњa

Алмедина Ливњак,
Тел: +387 33 220-533; 219-190,
лок. 222


 

Надлежност

  • прати остваривање равноправности и равномјерне употребе службених језика у Федерацији БиХ – босанског језика, хрватског језика и српског језика, те по потреби предлаже поступке за њихово остварење;
  • утврђује истозначност текстова предлога правно-нормативних и других аката које усваја Представнички дом;
  • рјешава текућа питања у вези са дјелокругом Комисије.

Комисија може по потреби основати поткомије за босанки језик, за хрватски језик и српски језик.

Поткомисије:

  • оцјењују усаглашеност текстова са стандардно-језичким нормама језика на којима су написани,
  • пружају помоћ лекторским секцијама за босанки језик, хрватски језик и српски језик – изношењем мишљења, предлога и сугестија у вези са примјеном језичких стандарда.
     

Сjeдницe

Oстaлe aктивнoсти

Фото галерија