ПРЕДСЈЕДНИК

Асим Камбер

ЗАМЈЕНИК

Јасмина Зубић

ЧЛАНОВИ

Мустафа Хрвић
Сафер Демировић
Елвир Карајбић
Азра Хаџић-Бећирспахић
Исмет Османовић
Зукић Ибрахим 
Станко Муса
Анкица Колар-Јурчевић
Маријан Клаић

КОНТАКТ

Сeкрeтaр
Maндaтнo-имунитeтскe
кoмисиje

Бернарда Шимуновић,
Тел: +387 33 212-519; 219-190


 

Надлежност

Мандатно-имунитетска комисија: разматра питања у вези са примјеном имунитета посланика у Представничком дому; обавјештава Представнички дом о случајевима који повлаче престанак мандата посланика; обавља послове Верификационе комисије у вези са верификацијом мандата посланика  који су накнадно изабрани.

Сjeдницe

Oстaлe aктивнoсти

Фото галерија