ПРЕДСЈЕДНИK

 

ЗАМЈЕНИK

Адиса Кокић-Хиновић

ЧЛАНОВИ

Алма Кратина
Мара Ђукић
Миомирка Меланк
Мелиха Биједић
Едита Мазић
Мирсад Пецо
Елдар Чомор
Станко Муса
Делфа Дејановић

КОНТАКТ

Сeкрeтaр Кoмисиje зa
jeднaкoпрaвнoст пoлoвa

 


 

Надлежност

Комисија за равноправност полова: разматра нацрте и приједлоге законских прописа и општих аката из надлежности Представничког дома и даје мишљења, приједлоге и иницијативе везане за усклађеност са међународним конвенцијама о једнакости полова и забрани сваког облика дискриминације на основу разлике у полу; разматра стање права жена и предлаже мјере за елиминацију могућих посљедица дискриминације; прибавља информације од значаја за интегрисање полне анализе у политику и програме Представничког дома, програмске циљеве једнакости полова и доприноси унапређењу јавне свијести о потреби учешћа жена у политици; сарађује са одговарајућим радним тијелима Представничког дома, органима и организацијама Федерације, Републике Српске и Босне и Херцеговине, те синдикатима и невладиним организацијама; разматра приједлоге докумената и извјештаје институција о спровођењу Платформе за акцију и Пекиншке декларације, те припреме за учешће државних делегација на међународним скуповима у вези са спровођењем тих докумената.

Сjeдницe

Oстaлe aктивнoсти

Фото галерија