ПРЕДСЈЕДНИК

Ирфан Ченгић

ЗАМЈЕНИК

Осман Ћатић

ЧЛАНОВИ

Зеид Мујић
Амела Кускуновић
Елдин Враче
Хасан Муратовић
Фаика Мујановић-Гламочанин
Салко Зилџић
Мелика Махмутбеговић
Анте Баковић
Тахир Нухић

КОНТАКТ

Сeкрeтaр Кoмисиje зa
лoкaлну сaмoупрaву

 

 


 

Надлежност

Комисија за локалну самоуправу: разматра питања и приједлоге пројеката из домена система локалних власти – система локалне самоуправе; прати и осигурава да се принципи из Европске повеље о локалној самоуправи инкорпорирају у домаће законодавство; прати и осигурава реформу домаћег законодавства из домена локалних власти и њихово усаглашавање са Европском конвенцијом о људским правима и основним слободама и европским међународним правним стандардима; прати процес успостављања локалне самоуправе као основног стуба демократског друштва – успостављање локалних демократија као аутономних и демократских облика организовања грађана; разматра законске и уставне пројекте о спровођењу принципа децентрализације власти, а посебно принципа супсидијарности, како би се локалне демократије локалне власти оспособиле да одговорно управљају јавним пословима (планирање, уређење простора, коришћење земљишта, заштита околине и комуналне инфраструктуре) који су најближи грађанима; прати регулисање и функционисање регионалних, кантоналних и локалних власти; прати законске и уставне пројекте о статусу и компентенцијама градова и управних центара, те потребно регулисање њихових односа са властима више инстанце, као и дијеловима унутар градова; прати усаглашеност система локалне самоуправе из надлежности ентитетских власти на пољу децентрализације власти и децентрализације фискалне политике све у циљу јачања и оспособљавања локалних власти да могу одговорно управљати и регулисати повјереним јавним пословима, у складу са интересима локалног становништва.

Сjeдницe

Oстaлe aктивнoсти

Фото галерија