ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ

Нермин Музур

ЗАМЈЕНИК

Елдар Чомор

ЧЛАНОВИ

Лана Прлић
Салко Зилџић
Анте Баковић
Нихад Чолпа
 
Из реда стручних, научних, културних и јавних радника:
 
Емир Рахимић
Адем Смаилхоџић
Алма Хајдаревић
Аднан Лукач

 

КОНТАКТ

Сeкрeтaр Кoмисиje
зa питaњa млaдих 

Алмедина Брка -  Ливњак
Тел: +387 33 220-533; 219-190,
локал 222


 

Надлежност

Комисија за питања младих: разматра нацрте и приједлоге закона и других аката која се односе на статусна питања дјеце, младих и улоге породице за живот младих; иницира нова законска рјешења која се односе на питања положаја дјеце, младих и улогу породице за живот младих; даје смјернице, савјете и препоруке за развој омладинске политике у Федерацији; посредује, по потреби, у контакту између различитих државних институција, омладинских организација, неформалних група и појединаца у складу са надлежностима Комисије; прати спровођење одређених европских докумената и конвенција о правима дјеце и младих; предлаже мјере за унапређење информативне политике и транспарентности према младима; учествује у међународној сарадњи и повезивању са институцијама које имају исте или сличне надлежности; одржава комуникацију са свим институцијама, организацијама и појединцима који се баве омладинском проблематиком, у складу са надлежностима Представничког дома и надлежностима Комисије.

Сjeдницe

Oстaлe aктивнoсти

Foto galerija