07. јун. 2012.

Састанци који су били затвореног типа одржани су у периоду од 04.06. до 07.06.2012.године.

Парламентарна комисија одговорна за ревизију оба дома Парламента Федерације БиХ одржала је радне састанке са ревидираним буџетским корисницима, а чија активност је усмјерена на праћење реализације препорука Канцеларије за ревизију Федерације БиХ из 2009. и 2010.године и закључака Парламента Федерације БиХ.

Циљеви активности су: задржати пажњу ревидираних субјеката на раније донесеним закључцима Парламента Федерације БиХ за претходну годину, показати ревидираним субјектима интерес и спремност Комисије да се упозна са процесима реализације ранијих закључака, отворити дијалог са ревидираним субјектима и сазнати шире чињенице о пословању које се обично не наводе у извјештајима ревизије, забиљежити захтјеве ревидираних субјеката за унапријеђење пословања или за унапријеђење правног оквира пословања и јачати повјерење у рад институција, посебно у отвореност и добре намјере Парламента Федерације БиХ да се унаприједи финансијско пословање.

Досадашња пракса показује да се најбољи резултати постижу при радним посјетама ревидираним субјектима. Тада се чланови Комисије упознају са знатно већим обимом информација него што је то случај када се састанци одвијају у салама Парламента Федерације БиХ. Ове године се због ранијег закашњења у формирању парламентарне већине и конституисања Парламентарне комисије одговорне за ревизију оба дома није имало времена и могућности да се обаве радне посјете. Ипак, радни састанци које је Комисија остварила ових дана имају вишеструки значај. Сада су сви ревидирани буџетски корисници свјесни да чланови Комисије нису донијели закључке поводом ревизије за 2009. и 2010. годину ради архивирања истих, већ инсистирају да добију повратну информацију о томе шта је урађено по сваком од усвојених закључака Парламента Федерације БиХ.

Надаље, коресподенција која ће бити остварена овим поводом оставиће писани траг постигнућа и степена имплементације, што ће бити значајна помоћ члановима Комисије када се буду радила јавна саслушања субјеката ревизије за 2011.годину (задњи квартал 2012.године). Тада ће се јасно утврдити да је неки закључак заиста проведен у пракси субјекта или је иста појава остала дјелимично или потпуно задржана односно непромијењена  у финансијском пословању ревидираног субјекта.

У наредном периоду ће се на описани начин врло једноставно кристализирати ситуација око степена имлементације закључака Парламента Федерације БиХ и имплементације препорука ревизије, те се може очекивати разматрање и усвајање корективних мјера према одређеном броју субјеката који су себи допустили понављање истих или сличних налаза ревизије из године у годину.

Поред извјестиоца и чланова свих радних група  Парламентарне комисије одговорне за ревизију оба дома Парламента Федерације БиХ, састанцима су  присуствовали и представници ревидираних буџетских корисника, консултант USAID-овог Пројекта јачања парламената у БиХ, те представник Комисије за информисање Представничког дома Парламента ФБиХ.

Састанци који су били затвореног типа  одржани су у периоду од 04.06. до 07.06.2012.године.