07. новембар. 2012.

Обавјештавамо Вас да ће наредна редовна сједница Представничког дома Парламента ФБиХ, у складу са чланом 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ, бити одржана у сриједу и четвртак, 7. и 8. новембрa 2012. године, у 10,00 часова.  За  сједницу предлажемо сљедећи:

ДНЕВНИ  РЕД

1.  Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку ФБиХ – хитни поступак;

2. Приједлог закона о допунама Закона о потврђивању права на пријевремену старосну пензију остварену под повољнијим условима – хитни поступак;

3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о продаји станова на којима постоји станарско право, предлагач: Исмет Османовић – хитни поступак;

4.  Приједлог закона о измјени Закона о утврђивању и остваривању потраживања грађана у поступку приватизације – скраћени поступак;

5.  Приједлог закона о класификацији занимања у ФБиХ – скраћени поступак;

6. Приједлог закона о допунама закона о пољопривреди, предлагач: Јасминка Дурић – скраћени поступак;

7.  Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању, предлагачи: Сафет Софтић и Ибрахим Надаревић – скраћени поступак;

8.  Приједлог закона о управљању државним капиталом у привредним друштвима у ФБиХ;

9.  Приједлог закона о запошљавању странаца;

10.  Приједлог закона о волонтирању, предлагач: Комисија за питања младих;

11.  Нацрт закона о прекршајима;

12.  Нацрт закона о енергетској ефикасности;

13.  Нацрт закона о истраживању и експлоатацији нафте и плина у ФБиХ;

14.  Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима;

15.  Нацрт закона о финансијској консолидацији привредних друштава у ФБиХ;

16.  а)Приједлог одлуке о прихватању задужења према Уговору о финансирању између БиХ и Европске инвестицијске банке за финансирање Пројекта Коридор Vц - II фаза;
б) Уговор о финансирању између БиХ и Европске инвестицијске банке за реализацију  Пројекта Коридор Vц - II фаза;
ц) Усаглашен записник са преговора између БиХ и Европске инвестицијске банке за реализацију Пројекта Коридор Vц - II фаза;
д) Информација о кредиту Европске инвестицијске банке за реализацију  Пројекта Коридор  Vц - II фаза;

17.  а) Приједлог oдлуке о прихватању задужења према Споразуму о зајму између БиХ и Међународне банке за обнову и развој (IBRD) за реализацију додатног финансирања Пројекта олакшања приступа финансирању за мала и средња предузећа;
б) Споразум о зајму (додатно финансирање за Пројект олакшања приступа     финансирању за мала и средња предузећа) између БиХ и Међународне банке за обнову и развој;
ц) Федерални пројектни споразум (Додатно финансирање за Пројекaт олакшања приступа  финанcирању за мала и средња предузећа) између Међународне банке за обнову и  развој и ФБиХ;
д) Пројектни документ Додатно финансирање за Пројекат олакшања приступа финансирању за мала и средња предузећа;
е) Усаглашен записник са преговора између БиХ и Међународне банке за  обнову и развој (IBRD) у вези са Додатним финансирањем за Пројекат олакшања приступа  финансирању за мала и средња предузећа;
ф) Информација о зајму Међународне банке за обнову и развој (IBRD) зa Пројекат побољшања приступа малих и средњих предузећа финансијским средствима –додатно финансирање;

18.  Извјештај Комисије за утврђивање неплаћених пореских обавеза;

19.  а) Извјештаj о извршењу Финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања ФБиХ за период јануар – децембар 2011. године;
б) Извјештај о извршењу Финансијског плана Федералног фонда солидарности за период јануар – децембар 2011. године;
ц) Извјештај о извршењу Финансијског плана Стручне службе Завода здравственог осигурања и реосигурања ФБиХ за период јануар – децембар 2011. године;
д) Програм санације вишка расхода над приходима Федералног фонда солидарности Завода здравственог осигурања и реосигурања ФБиХ;

20.  Избори и именовања.

Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.