ПРEДСJEДAВAJУЋИ ПРEДСTAВНИЧКOГ ДOMA

Мирсад Заимовић, предсједавајући
Тел: 263 585
Фаџ: 223 623
е маил: кабинет.предсједавајуцег@парламентфбих.гов.ба
 
ПОТПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА
 
Младен Бошковић, потпредсједавајући
Тел: 225-321, 226-655
Фаџ: 203-232
е маил:
 

ПOTПРEДСJEДAВAJУЋИ ПРEДСTAВНИЧКOГ ДOMA