ПРЕДСЈЕДНИК

Хусеин Рошић

ЗАМЈЕНИК

Сенаид Бегић

ЧЛАНОВИ

Азмир Хусић
Аџем Џевад
Џенана Хоџић
Нијаз Хелез
Азра Хаџић-Бећирспахић
Миралем Галијашевић
Суад Какњо
Насиха Поздер
Ивица Павковић

КОНТАКТ

Сeкрeтaр Oдбoрa зa
eкoнoмску и
финaнсиjску пoлитику

 

Алмедина Булић
Тел: +387 33 445-259; локал 238


 

Надлежност

Одбор за економску и финансијску политику разматра: политику и програме обнове и развоја Федерације, утврђивање мјера економске политике, програме развоја у појединим дјелатностима, гранама, областима (структуралне) и подручјима (регионалне); финансирање дјелатности федералне власти, установа и институција које федералне власти оснивају опорезивањем, задуживањем или другим средствима; фискалну и кредитну политику Федерације у оквиру кредитне политике Босне и Херцеговине; политику у банкарству; функционирање финансијских институција на нивоу Федерације; прописе из области финансија; доношење, извршење и контролу извршења буџета Федерације; доношење одлука о задуживању, јавним зајмовима и другим обавезама Федерације, политику коришћења земљишта на федералном нивоу; коришћење природних богатстава; јавну потрошњу, цијене, робне резерве и запошљавање; туризам; бржи развој економски неразвијених кантона и подручја; статистику и друга питања из области обнове, развоја, економије, финансија и буџета из надлежности Представничког дома.

Сjeдницe

Oстaлe aктивнoсти

Фото галерија