ПРЕДСЈЕДНИК

Сафер Демировић

ЗАМЈЕНИК

Мујо Хасић

ЧЛАНОВИ

Бахрудин Шарић
Санела Кларић
Адин Хуремовић
Хамдија Абдић
Суад Какњо
Хусеин Рошић
Станко Муса
Петар Галић
Мујић Зеид

КОНТАКТ

Сeкрeтaр Oдбoрa зa 
eнeргeтику,
 рудaрствo
и индустриjу

 

Надлежност

Одбор за енергетику, рударство и индустрију разматра питања: утврђивања енергетске политике, укључујући расподјелу између кантона, те осигурање и одржавање потребне инфраструктуре; о електропривреди, рударству и коришћењу других природних богатстава; о металургији и металопреради; о  пројектовању и изградњи инвестиционих и других објеката из области енергетике, рударства и индустрије; о начелима за начин вршења ових дјелатности; о програмима развоја у области енергетике, рударства и индустрије; управљања у привредним субјектима са претежном државном власничком структуром; систем организације у индустрији; утицај мјера економске политике на индустријски развој; пројектовања и изградње инвестиционих и других објеката; о саобраћају и везама; о комуникацијској и транспортној инфраструктури, у складу са Уставом Босне и Херцеговине; и  друга питања из области привреде, енергетике, рударства и индустрије, као привредне дјелатности и грана индустрије из надлежности Представничког дома.

Сjeдницe

Oстaлe aктивнoсти

Фото галерија