28. новембар. 2012.

Обавјештавамо Вас да ће 17. редовна сједница Представничког дома Парламента ФБиХ у складу са чланом 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ бити одржана у сриједу, четвртак и петак,  28., 29.  и 30. новембра 2012. године у 10 часоваЗа  сједницу предлажемо сљедећи:

ДНЕВНИ  РЕД

1. Приједлог закона и допунама Закона о потврђивању права на пријевремену старосну пензију остварену под повољнијим условима – хитни поступак,

2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Порезној управи ФБиХ – хитни поступак,

3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о микрокредитним организацијама – скраћени поступак;

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о банкама – скраћени поступак;

 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о лизингу – скраћени поступак;

 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о судовима ФБиХ – скраћени поступак;

 4. Приједлог закона о измјени Закона о нотарима, предлагач: Мирза Устамујић – скраћени поступак;

 5. Приједлог закона о заштити од насиља у породици;

 6. Приједлог закона о агенцијама и унутрашњим службама за заштиту људи и имовине;

 7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о правосудном испиту;

 8. Приједлог закона о лијечништву;

 9. Приједлог закона о сестринству и примаљству;

 10. Приједлог закона о кориштењу обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације;

 11. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити лица са душевним сметњама;

 12. Приједлог закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку;

 13. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о стечајном поступку;

 14. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о подстицају развоја мале привреде;

 15. Нацрт закона о заштити потрошача – корисника финансијских услуга;

 16. Нацрт закона о обавезним осигурањима у саобраћају;

 17. Нацрт закона о државним службеницима и намјештеницима у органима државне службе у ФБиХ;

 1. Нацрт закона о допунама Закона о ликвидационом поступку;

 2. Нацрт закона о унутрашњем платном промету;

23. Нацрт закона о сузбијању корупције и организованог криминала у ФБиХ,

24. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о страним улагањима,

25. Нацрт закона о нафтним дериватима у ФБиХ,

26. Нацрт закона о производњи, ремонту и промету наоружања и војне опреме у ФБиХ,

27. а) Приједлог Одлуке о прихватању задужења по Споразуму о финансирању између БиХ и Међународне асоцијације за развој (ИДА) за реализацију Пројекта регистрације некретнина,
б) Споразум о финансирању (Пројекат регистрације некретнина) између БиХ и Међународне асоцијације за развој,
ц) Пројектни споразум закључен између Међународне асоцијације за развој и ФБиХ,
д) Информација о задужењу код Свјетске банке – Међународне асоцијације за развој (ИДА) за реализацију Пројекта регистрације некретнина,

28. Нацрт просторног плана подручја посебних обиљежја за ФБиХ „Слив ријеке Уне“  2007.- 2027. године,

29. а) Извјештај о пословању РТВ ФБиХ за 2011. годину,
б) Биланса стања и успјеха 2008.-2011. година,
ц) Извјештај независног ревизора за 2011. годину,
д) Програмски план за 2012. годину,

30. Усаглашавање приједлога закона и других аката различито усвојених у домовима   Парламента ФБиХ,

31. Избори и именовања.

Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.