ПРЕДСЈЕДНИК

Ивица Павковић

ЗАМЈЕНИK

Сенад Машетић

ЧЛАНОВИ

Јасмина Зубић
Нијаз Хелез
Самир Каплан
Белма Појскић
Мијо Крешић
Мирвет Бегановић
Лука Фалетар
 

КОНТАКТ

Сeкрeтaр Oдбoрa 
зa дeнaциoнaлизaциjу
и привaтизaциjу

 

Надлежност

Одбор за денационализацију и приватизацију: разматра иницијативе, односно захтјеве грађана, њихових удружења и других организација и заједница за реприватизацију принудно пренесене имовине у државну, односно друштвену и војну национализацијом стамбених и пословних зграда и просторија, одређеним облицима конфискације и другим видовима принудног преношења некретнина у државну, односно друштвену својину; разматра акте које Представнички дом доноси из области приватизације, прати и анализира спровођење процеса приватизације, предлаже Представничком дому мјере и акте из области денационализације и приватизације, те разматра и друга питања из ове области из надлежности Представничког дома.

Сjeдницe

Oстaлe aктивнoсти

Фото галерија