ПРЕДСЈЕДНИК

Делфа Дејановић

ЗАМЈЕНИК

Рахим Гаџић

ЧЛАНОВИ

Неџад Шечић
Албин Муслић
Едита Мазић
Мирсад Пецо
Анкица Колар-Јурчевић
Галић Петар
Мирвет Бегановић
Азмир Хусић
Боро Кришто

КОНТАКТ

Сeкрeтaр Oдбoрa
зa прaвду и oпшту
упрaву

 


 

Надлежност

Одбор за правду и општу управу разматра питања: остваривања уставности и законитости; јединства правног система; о изборном систему; о Влади Федерације; о федералним празницима; о одликовањима, наградама и другим признањима Федерације; о политичко-територијалној организацији Федерације; о спровођењу закона и других прописа о држављанству и путним исправама држављана Босне и Херцеговине са територије Федерације и о боравку и кретању странаца; о грбу, застави и печатима Федерације; о удруживању грађана у удружења и у друштвене и политичке организације;о јавном реду и миру; о набављању, држању и ношењу оружја; о зборовима и другим јавним скуповима; о начелима референдума; о правном положају вјерских заједница; о систему федералне управе; о правима, дужностима и одговорностима запосленика у органима које образују органи Федерације, кантона и општина; о безбједности саобраћаја; о саобраћају и транспорту опасних материја; о федералним судовима, тужилаштву и правобранилаштву; о адвокатури и другим видовима правне помоћи; о одређивању кривичних дјела и привредних преступа и одговорности за њих; о амнестији и помиловању; о извршењу санкција и васпитно-поправних мјера; о систему прекршаја и прекршајном поступку и о одговорности и санкцијама за прекршаје којима се повређују федерални прописи; о посебним судским поступцима у областима у којима друштвене односе уређује Федерација и о другим питањима из надлежности Представничког дома.

Сjeдницe

Oстaлe aктивнoсти

Фото галерија