ПРЕДСЈЕДНИК

Маријан Клаић

ЗАМЈЕНИК

Кенела Зуко

ЧЛАНОВИ

Ахмед Џубур
Миле Атлагић
Шемсудин Кавазовић
Мелика Махмутбеговић
Осман Ћатић
Станко Муса
Бахрудин Шарић
Мирвет Бегановић
Лука Фалетар

КОНТАКТ

Сeкрeтaр Oдбoрa зa
пoврaтaк избjeглих
и рaсeљeних
oсoбa

Луција Новаковић-Вујица
Тел: +387 33 217-269


 

Надлежност

Одбор за повратак избјеглих и расељених лица разматра питања: спровођења Aнекса VII Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини; о стварању  претпоставки за повратак избјеглих и расељених лица у своје домове; изградњи и поправци стамбених објеката и инфраструктуре у циљу њиховог повратка; накнаде штете за имовину уништену у ратним дјејствима и о другим питањима из области повратка избјеглих и расељених лица из надлежности Представничког дома.

Сjeдницe

Oстaлe aктивнoсти

Фото галерија