ПРЕДСЈЕДНИК

Аџем Џевад

ЗАМЈЕНИК

Ирфан Дурић

ЧЛАНОВИ

Азмир Хусић
Миомирка Меланк
Џенана Хоџић
Златко Ерцеговић
Мелиха Биједић
Фаика Мујановић-Гламочанин
Рахим Гаџић
Зуко Кенела
Дарио Кнезовић

 

КОНТАКТ

Сeкрeтaр Oдбoрa зa
oбрaзoвaњe, нaуку,
културу и спoрт

 


 

Надлежност

Одбор за образовање, науку, културу и спорт разматра питања: о систему васпитања и образовања, културе, спорта и техничке културе; о библиотечкој дјелатности; о филмској дјелатности; о заштити и коришћењу културно-историјског и природног насљеђа; о начелима организације научно-истраживачке дјелатности; о планирању и програмима развоја у области образовања и васпитања, науке, културе, спорта и техничке културе и о другим питањима из области образовања, науке, културе и спорта из надлежности Представничког дома.

Сjeдницe

Oстaлe aктивнoсти

Фото галерија