19. децембар. 2012.

Обавјештавам Вас да ће 18. редовна сједница Представничког дома Парламента ФБиХ, у складу са чланом 96. став 4. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ, бити одржана у сриједу, 19. децембра 2012. године, у 10,00 часоваЗа 18. редовну сједницу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извршном поступку;
 2. Приједлог закона о заштити жираната у Федерацији БиХ; предлагач: Аида Чикић;
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредном земљишту – скраћени поступак; предлагач: Јасминка Дурић;
 4. Приједлог номотехничких правила за израду закона и других прописа Федерације БиХ;
 5. Нацрт закона о привредним коморама у Федерацији БиХ;
 6. Нацрт регулационог плана историјског градског подручја почитељ за период од 2008. до 2018. године;
 7. Извјештај о раду Комисије за концесије Федерације БиХ;
 8. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета БиХ за 2011. годину;
 9. Извјештај о раду Агенције за банкарство Федерације БиХ за 2011. годину;
 10. Усаглашавање приједлога закона и других аката различито усвојених у домовима Парламента Федерације БиХ;
 11. Избори и именовања.

Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.